2017-01-20

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje
w 2017 roku

  1. Wykaz organizacji pozarządowych, którym Zarząd Powiatu Płońskiego zlecił wykonywanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i promocji zdrowia w 2017 roku
  2. Wykaz organizacji pozarządowych, którym Zarząd Powiatu Płońskiego zlecił wykonywanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
  3. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zarząd powiatu płońskiego zlecił wykonywanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku

Załączniki

  1.wykaz org.-zdrowia 2017r.pdf 136,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.wykaz org.-kult.f...ycz.2017r.pdf 143,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.wykaz org.pdf 119,79 KB (pdf) szczegóły pobierz